เลือกสินค้าตามช่วงชั้น

รายการสินค้า
ที่จำหน่ายโดยร้านค้าพันธมิตร

ยังมีสินค้าอื่น ๆ ที่จัดจำหน่ายโดยร้านค้าพันธมิตรของเรา

สินค้าที่จำหน่ายโดยร้านอิงค์ไอเดีย มีดังนี้

เสื้อพละ (สีครีม)
เตรียมอนุบาลและอนุบาล

เสื้อนักเรียน เสื้อพิธีการ
ประถม

เสื้อพิธีการ
มัธยม

สินค้าที่จำหน่ายโดยร้านสมใจนึก (เทเวศร์) มีดังนี้

กางเกงขาสั้นกากี กางเกงกระโปรง
กระโปรงทวิสกากี กางเกงพละขายาว

ประถม

เสื้อนักเรียน
เสื้อพิธีการ
มัธยม

สินค้าที่จำหน่ายโดยร้านแอนตี้แบค (คุณเปิ้ล) มีดังนี้

กางกงพละขาสั้น (สีกรม)
เตรียมอนุบาล อนุบาล และประถม

รายการสินค้า
ที่จำหน่ายโดยโรงเรียน

  • ของที่ระลึก

  • ชุดนักเรียน อุปกรณ์ กระเป๋านักเรียน