ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานระบบซื้อสินค้า online ร้าน Plearn Shop

โรงเรียนเพลินพัฒนาทำแบบสำรวจนี้ขึ้น
เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ให้เป็นที่พึ่งพอใจของท่าน
จึงขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ม

ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบซื้อสินค้า online ร้าน Plearn Shop

โรงเรียนเพลินพัฒนาทำแบบสำรวจนี้ขึ้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ให้เป็นที่พึ่งพอใจของท่าน จึงขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ม


เลือกสินค้าตามช่วงชั้น


ร้านค้าพันธมิตร

เตรียมอนุบาล
และอนุบาล

 • เสื้อพละ (สีครีม)

ประถม

 • เสื้อนักเรียน
 • เสื้อพิธีการ

มัธยม

 • เสื้อพิธีการ

ประถม

 • กางเกงขาสั้นกากี
 • กางเกงกระโปรง
 • กระโปรงทวิสกากี
 • กางเกงพละขายาว

มัธยม

 • กางเกงขายาว (สีกากี, สีน้ำตาล)
 • กระโปรงทวิส (สีกากี, สีน้ำตาล)
 • กางเกงพละขายาว

เตรียมอนุบาล อนุบาล
และประถม

โทร 081 959 4422

 • กางกงพละขาสั้น (สีกรม)

รายการของที่ระลึก