ชุดนักเรียน

ชุดนักเรียน

และอุปกรณ์ส่วนตัว

จำหน่ายเฉพาะนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนาเท่านั้น

กางเกงสีน้ำเงิน (ขาสั้น)

เสื้อพละอนุบาล (สีครีม)

กางเกงสีน้ำเงิน (ขาสั้น)

เสื้อพละอนุบาล (สีครีม)

ร้านค้าพันธมิตร

สมใจนึกเทเวศร์

จำหน่ายชุดนักเรียนของโรงเรียน ได้แก่

  1. กางเกงสีกากีขาสั้น
  2. กางเกงกระโปรง (สำหรับ ป.1-3)
  3. กระโปรงจีบทวิช
  4. กางเกงสีกากีขายาว
  5. กางเกงวอร์มกรมล้วนขายาว

ink’s idea

จำหน่ายชุดนักเรียนของโรงเรียน ได้แก่

  1. เสื้อนักเรียนประถม
  2. เสื้อพิธีการประถม / เสื้อพละอนุบาล (สีครีม)